+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักสนองงานพระราชดำริ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการพระราชดำริจากส่วนกลางและภูมิภาคกว่า 280 คน ทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดำริ ในภารกิจที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ และพันธุ์พืช ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

53552248_2054020008048241_6581723457665368064_o 54255183_2054182788031963_4079519809308459008_n 53746397_2054021274714781_7617022094550761472_o 53533156_2054021044714804_2373068408561336320_o 53160424_2054020604714848_8884727545036013568_o 53186725_2054020251381550_6567589763971284992_o 53643465_2054020281381547_6653879002727448576_o54364882_2054020791381496_5393890448831938560_o 54257080_2054019991381576_1048469141213675520_o 53778008_2054020151381560_3808645554913673216_o 53903791_2054021264714782_2160350317751828480_o53749588_2054022244714684_6794163140104814592_o 53651583_2054022064714702_3587728234097147904_o

สามารถเข้ารับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : สำนักสนองงานพระราชดำริ

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message