+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

การแถลงข่าวโครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

การแถลงข่าวโครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

11179973_738738996243022_2984677942297242299_n 11170359_738739082909680_828364221945329454_n  11178238_738738992909689_2763971229808390828_n  11164800_738739076243014_4983136334255443021_n11182108_738739079576347_7414394392772996346_n 11193435_738738999576355_5004789834451171730_n 11174895_738739159576339_5319336224737683234_n11200814_738739172909671_3619065953537854921_n10404196_738739162909672_270968587173033940_n

วันที่ 30 เมษายน 2558 ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคเหนือและผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ร่วมแถลงข่าวโครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message