+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ระวาน

ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ระวาน

10259784_721492104634378_728569396934940984_n 10369986_721492094634379_2183302747540156449_n 11070794_721492261301029_4700562695749922416_n 11071590_721492287967693_7844470384777619318_n 11081495_721492141301041_5524281605828524688_n

ผอ.ส่วนประสานงานโครงการภาคเหนือและคณะร่วมตรวจสอบพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ สนง.กปร. ที่บ้านคลองห้วยทราย ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก เเละ บ้านแม่ระวาน ต.ยกกะบัตร อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ระวาน ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2558

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message