+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 (อุดรธานี) รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ

นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 (อุดรธานี) รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ

26897

วันที่ 31 พ.ค. 61 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับฟังบรรยายสุปการบริหารจัดการน้ำและการประมงประตูระบายนำ้สุรัสวดี พื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยนายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 (อุดรธานี) รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ร่วมติดตาม

26898 26899 26900 26903 26904 26905 S__13246523 S__13246524 S__13246525

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message