+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ

นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ

819694

วันที่ 1 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พื้นที่แปลงเกษตรของ นางนภาพร วงศ์ศรีชา ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งได้รับผลประโยชน์ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนายลือชัย แม้นโชติ  ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.10 รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ให้เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ร่วมติดตาม

 

819692 819693 819695

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message