+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

157359

วันที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ในนามผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง และหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ บ้านห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมปลูกแฝก ปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้

 

157343 157345 157400 157401 157404 157405 157406 157407 157413

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message