+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร ให้ความอนุเคราะห์อาคารสถานที่ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา กศน. อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร ให้ความอนุเคราะห์อาคารสถานที่ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา กศน. อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

201729

วันที่ 3-4 มิ.ย. 61 นายชัยพร  ไทยกิ่ง หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับและอนุเคราะห์อาคารสถานที่ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา กศน. อำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวน 67 คน ที่มาเข้าค่ายลูกเสือที่โครงการฯ จำนวน 2 วัน

201735 201734 201733 201732 201731 201730

 

 

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message