+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักษ์น้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

โครงการฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักษ์น้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

S__13164606

วันที่ 29 พ.ค. 61 โครงการฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักษ์น้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 จัดโดย อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ณ ท้องที่ บ.ค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร เนื้อที่ประมาณ 41 ไร่ โดยมีนายอรรถพล พันธุศาสตร์ นายอำเภอกุดบาก เป็นประธานในพิธี กล้าที่ใช้ปลูกโครงการฯ ป่ารักน้ำ บ.ถ้ำติ้ว ให้การสนับสนุน จำนวน 4,000 กล้า

 

S__13164598 S__13164599 S__13164600 S__13164601 S__13164602 S__13164603 S__13164604 S__13164605 S__13164607 S__13164608

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message