+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจาก บ้านหนองคอง จ.สกลนคร/มุกดาหาร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลธานี) ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจาก บ้านหนองคอง จ.สกลนคร/มุกดาหาร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลธานี) ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

S__40534021

วันที่ 5 มิ.ย. 61 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจาก บ้านหนองคอง จ.สกลนคร/มุกดาหาร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลธานี) และ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จ.สกลนคร ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มาติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรชุมชนใต้ร่มพระบารมี ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

S__40534019 S__40534020 S__40534022 S__40534023 S__40534024 S__40534025 S__40534026 S__40534027 S__40534035 S__40534063

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message