ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก) Read More …

โครงการพระราชดำริฯในความรับผิดชอบ

ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) มีโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน 9 โครงการ

 

บุคลากร

โครงสร้างของส่วนประสานพระราชดำริ  มีฝ่ายรับผิดชอบ ฝ่ายหลัก ดังนี้

 

นายอมร ต่อเจริญ
ผู้อำนวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
นายอมร ต่อเจริญ
นายจันทร์รอน วงศ์วาน
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
นายจันทร์รอน วงศ์วาน
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
นายประสาน เอียดสังข์
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์
นายประสาน เอียดสังข์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นายศุภกุล จันทร์ลา
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
นายศุภกุล จันทร์ลา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นายชุมพร เวชสถล
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านซับตะเคียน จ.เพชรบูรณ์
นายชุมพร เวชสถล
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นายอาทิตย์ อัมลา
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านวังยาว จ.เพชรบูรณ์
นายอาทิตย์ อัมลา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
นายจักรวัฒน์ ชินรัตน์
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านวังไทรทอง จ.เพชรบูรณ์
นายจักรวัฒน์ ชินรัตน์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นายประสาน เอียดสังข์
ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม
นายประสาน เอียดสังข์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นายนที บิณฑวิหค
หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายนที บิณฑวิหค
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

พื้นที่ที่รับผิดชอบ

 ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด  3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพรชบูรณ์

Recent Blog

  • Testing Post – 2

    ให้หยิบมาใช้งานได้มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปปรับให้เป็นรูปแบบอื่นๆ อาจจะด้วยการสอดแทรกมุกตลก หรือด้วยคำที...
  • Testing Post

    ให้หยิบมาใช้งานได้มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปปรับให้เป็นรูปแบบอื่นๆ อาจจะด้วยการสอดแทรกมุกตลก หรือด้วยคำที...

Recent Photos

I am message box. Click edit button to change this text.