+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30 - 16:00

ร่วมจัดงาน”โครงการคืนผืนป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน”

ร่วมจัดงาน”โครงการคืนผืนป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน”

โครงการสถานีการเกษตรที่สูงฯบ้านสบขุ่น ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ สบอ.13 แพร่ . ร่วมจัดงาน”โครงการคืนผืนป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี(เตรียมการ) ณ บ้านสบขุ่น หมู่7 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.น่าน ให้เกียรติมาเป็นประธาน รองผอ.กอ.รมน.จ.น่าน กล่าวรายงาน ,พลตรีชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผบ.จทบ.น่าน,ผบก.ภ.จว.น่าน,ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรฯที่3(แพร่)กรมป่าไม้,ผอ.ทสจ.น่าน,
ปฏิรูปที่ดินจ.น่าน,ผอ.ส่วนฯ ของสบอ.13 (แพร่) หน.อุทยานฯ,ขสป.หน่วยจัดการต้นน้ำ,โครงการพมพ.และจนท.ในสังกัดทส.รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ.ราษฎรในพื้นที่อ.ท่าวังผาเข้าร่วมงานดังกล่าวประมาณ 500 คน และมีกิจกรรม ดังนี้
1.ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการทวงคืนผืนป่า เนื้อที่ 60 ไร่
2.กระจายเมล็ดพันธุ์มะค่าโมง โดยใช้หนังสติ๊ก

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message