ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผล แนะนำและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆในท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) Read More …

บุคลากร

โครงสร้างของส่วนประสานพระราชดำริ  มีฝ่ายรับผิดชอบ ฝ่ายหลัก ดังนี้
นายจิระศักดิ๋ ชูความดี
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
นายจิระศักดิ๋ ชูความดี
นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
นายเศวตฉัตร บุญมิ่ง

พื้นที่ที่รับผิดชอบ

ส่วน ประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล

Recent Blog

  • Hello world!

    Welcome to ROYAL DNP SERVER Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
  • Testing Post – 2

    Posted in: News Leave a comment
    ให้หยิบมาใช้งานได้มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปปรับให้เป็นรูปแบบอื่นๆ อาจจะด้วยการสอดแทรกมุกตลก หรือด้วยคำที...

Recent Photos