+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

กรมอุทยานแห่งชาติฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการของดีเมืองนรา ปีที่ 43/2561

กรมอุทยานแห่งชาติฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการของดีเมืองนรา ปีที่ 43/2561

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ของดีเมืองนรา ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาสที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 สืบทอดกันเป็นปีที่ 43 โดยชาวนราธิวาสได้ร่วมจัดขึ้นในช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรในจังหวัดนราธิวาส อีกทั้ง เป็นการเผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

1
โดยในปี 2561 ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดร้านนิทรรศการ โดยพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานรางวัลและเสเด็จเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมีนายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) นายณรงค์พล หมึกทอง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี นายประยุทธ ชุมเรียง ผอ.ส่วนประสานงานโครงการภาคใต้ สำนักสนองงานพระราชดำริ และคณะ รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมรับเสด็จ

7 95    8  10 11  131243

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message