+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

1 2 3 4 5 6 7

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์เเละฟื้นฟูสิ่งเเวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message