+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

จัดนิทรรศการในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปี 2560

จัดนิทรรศการในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปี 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักสนองงานพระราชดำริ และสำนักอุทยานแห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิดหลักชองงาน “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งนำเสนอโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม มีผลิตภัณฑ์จากโครงการ มาจัดแสดงและจำหน่าย ได้แก่ สบอ.5 สบอ.3 และสบอ.10 พร้อมเสนอการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติด้วยหัวใจสีเขียว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message