+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ติดตามการดำเนินงานรั้วไฟฟ้ากันช้าง พื้นที่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย

ติดตามการดำเนินงานรั้วไฟฟ้ากันช้าง พื้นที่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย

1 2 4 3 5 6

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางปิ่นหทัยพร พรมจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามการดำเนินงานรั้วไฟฟ้ากันช้าง พื้นที่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message