+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผอ.ส่วนประสานงานโครงการภาคเหนือ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ

นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผอ.ส่วนประสานงานโครงการภาคเหนือ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสนองงานพระราชดำริ ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผอ.ส่วนประสานงานโครงการภาคเหนือ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ 

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message