+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานพร้อมผ้าห่มกันหนาวจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มอบให้แก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานพร้อมผ้าห่มกันหนาวจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มอบให้แก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2560 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานพร้อมผ้าห่มกันหนาวจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มอบให้แก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับติดตามการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์และเกิดความยั่งยืนเพื่อประโยชน์กับราษฎรและประเทศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สำนักสนองงานพระราชดำริ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มแก่ราษฎร ผู้ปฏิบัติงาน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message