+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการโครงการจัดทำตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการโครงการจัดทำตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1-1 1-2 1-3 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการโครงการจัดทำตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงาน กปร.

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message