+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ประชุมคณะทำงานโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะทำงานโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 4 5 6 7

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผอ.สำนักสนองงานพระราชดำริ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ 

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message