+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด 1 การนำองค์การ โดยมีนายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 อาคารกริต สามะพุทธิ

1 2 3 4

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message