+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นการส่วนพระองค์)

รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นการส่วนพระองค์)

1 7

234

65

 

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นการส่วนพระองค์) ทางโครงการฯได้บรรยายสรุปความเป็นมาและผลสัมฤทธิ์ ณ โครงการฯห้วยเมืองงาม โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.จิรเดช กมลเพชร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการการพิเศษ และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ร่วมรับเสด็จ ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message