+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พิธีเปิดร้านกาแฟชายทุ่ง

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พิธีเปิดร้านกาแฟชายทุ่ง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดร้านกาแฟชายทุ่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งร้านกาแฟชายทุ่งเป็นร้านกาแฟของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารนี้ขึ้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดินเปรี้ยว ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการปลูกและจำหน่ายเมล็ดกาแฟ จากชาวเขา 9 ดอยทางภาคเหนือของไทย แบ่งออกเป็นหลายโซน ที่นอกจากโซนร้านกาแฟแล้วยังมีสวนดอกไม้ให้ชมกันแบบสบายตา บริเวณด้านหลังยังมีบ่อปลา แปลงผักสวนครัว แปลงสมุนไพร แปลงนาสาธิต ที่เปิดให้ผู้คนเข้าไปศึกษากันได้แบบฟรีๆ ส่วนโซนสุดท้ายเป็นพื้นดินว่างเปล่า 11 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ เป็นดินเปรี้ยว โดยทำโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดิน ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

12 10 9 8 7 6 5 4 2

 

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message