+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี

1 2 3

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2560 แด่ นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้จัดการโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message