+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 6/2562 ฯ

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 6/2562 ฯ

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ พร้อมนายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคเหนือ
เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 6/2562 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่

52001147_2010916285691947_1012828317180493824_o51777806_2010915335692042_7531704501951004672_n 51495281_2010916139025295_7488171203065020416_n51929171_2010916185691957_296355771375943680_n 51954164_2010916075691968_8497799666530779136_n 51964438_2010916062358636_5410394182789365760_n

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message