+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

การประชุมแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

การประชุมแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

13012849_917410288375891_3054946529492369104_n  12993344_917410465042540_253293561613682401_n13051657_917410568375863_1838040439640153898_n 13055473_917402358376684_7476511366251886004_n

วันที่ 20 เม.ย. 2559 นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผอ.ส่วนประสานโครงการภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม แผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ณ กองพลทหาราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน และพลตรีธัญพรหม อัศวจินดา ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เข้าร่วมประชุม และในภาคบ่ายคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ โครงการหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมากจากพระราชดำริบ้านดอยผักกูด และบ้านเมืองน้อย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสมประสงค์ เรือนเงิน หน.โครงการฯ บ้านดอยผักกูดบรรยายสรุปและให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message