+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

ตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคเหนือและคณะเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก

45494898_1871252589658318_6108090334166646784_o45713026_1871252682991642_5135924628450967552_n45393107_1871252806324963_4218973385910124544_n 45487169_1871252829658294_7504333916619145216_n  45509197_1871252696324974_3768844900435492864_o 45619518_1871252706324973_2912502333705289728_o

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message