+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

13124965_924349021015351_3166951902722398865_n13151865_924349011015352_685395738102578089_n13100706_924348921015361_303947220446271193_n13095830_924348837682036_550314138207742702_n  13100865_924348817682038_1367145618201064866_n 13124883_924348917682028_334570376158785235_n

วันที่ 28-29 เมษายน 2559 นายสว่าง กองอินทร์ ร่วมกับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message