+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะร่วมเดินทาง ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

44701910_1848888948561349_805430544094461952_n 44787629_1848888681894709_7335783792012951552_n43731794_1848888531894724_6025673987680370688_n44877910_1848888855228025_5105882478971715584_n44791752_1848888701894707_8116572562542034944_n44677264_1848888691894708_9069989301491597312_n 44695998_1848888538561390_6417060059418722304_n

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message