+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคกลาง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคกลาง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ พร้อมด้วยนายบุญชู อยู่ภู่ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคกลางและนายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินโครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติฯของกรมอุทยานฯ ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 

1 2 3 5 6 7 8

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message