+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

3 8 9 10 11 14 16 17

 

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message