+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

สำนักสนองงานพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

สำนักสนองงานพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

เมื่อวันที่ 21 – 23 กันยายน 2561
นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม พื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
1. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ต. โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายวีระศักดิ์ โพธิศิริ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริลำห้วยบอง จ.หนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ นำการตรวจเยี่ยม

2. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาไก่เซา หมู่ที่ 6 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

3. กลุ่มแปรรูปหม่อนเบอร์รี่บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 5 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยมีนายนราธิป อัจฉริยชีวิน ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ. 7 (นครราชสีมา) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำการตรวจเยี่ยม

123 4 5

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message