+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

องคมนตรี ตรวจติดตาม จ.ลพบุรี เพชรบูรณ์

องคมนตรี ตรวจติดตาม จ.ลพบุรี เพชรบูรณ์

13164383_930656573717929_1913430146705060049_n13062323_930656317051288_6858123592375132288_n 13164289_930845613699025_2392132641021553503_n  13165829_930656167051303_6775541008758310753_n 13173770_930656283717958_4209495762174032348_n 13173894_930656270384626_8253952307252780507_n 13173944_930656507051269_8901965066814001641_n 13177302_930868867030033_7426844669792257311_n 13179184_930656173717969_2836947884431203013_n

 

วันุที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงาน กปร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ ร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message