+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 องคมนตรีและคณะ ประชุมเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 องคมนตรีและคณะ ประชุมเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอำพน กิติติอำพน องคมนตรีและคณะ ประชุมเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานีและจ.อำนาจเจริญ พร้อมติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่ดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม บริเวณฐานปฏิบัติการพะยูงเจ็ดนาง โดยสรุปให้จังหวัดอุบลราชธานีโดยกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบของราษฎรและสำรวจออกแบบลดขนาดโครงการ ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ให้น้อยที่สุดและพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดมาตรการในอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ นางปิ่นหทัยภรณ์ พรหมจันทร์ ผู้แทนกรมอส. และนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 (อุบลราชธานี) พร้อมคณะจนท.ร่วมต้อนรับและชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จขริงและแนวทางการดำเนินงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเหมาะสม ยั่งยืน

1 42 3 7 5 6

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message