+660 2561 0777Mon. - Fri. 08:30-16:00

เมื่อวันที่ 23-24. กุมภาพันธ์ 2562 ได้ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23-24. กุมภาพันธ์ 2562 ได้ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23-24. กุมภาพันธ์  2562. นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริพร้อมด้วยนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูรย์ ผอ.สปร.สบอ10 (อุดรธานี) ได้ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จ.สกลนครและได้นำคณะผู้จัดทำสารคดีมาจัดทำสารคดีที่โครงการฯ ด้านงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนำไปขายผล ต่อยอดสู่ชุมชน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Leave a Reply

Contact US

Your Name (required)
Your Email (required)
Subject
Your Message